Kart

Oversikt over området hvor kamper og overnatting finner sted. Det er ca. 5 minutter kjøring mellom kamparenaene. Bilde er tatt fra www.gulesider.no