Turneringsregler Ramudden Cup

Cupen spilles med minimum 8 lag i hver klasse. Klassene vi tilbyr er 14, 16 og 19 år for jenter og gutter. Ramudden Cup er en 11'er turnering, og prøver å holde seg innenfor VM modellen med gruppespill og sluttspill som ender opp i en bronsefinale og en finale.

Kampene fordeles på 2 anlegg – Spjelkavik og Blindheim. 3/4 stk 11’er baner.
Turneringen følger NFF`s kampreglement, der ikke annet er beskrevet. Maks 24 spillere pr lag i turneringen, men maks 18 spillere pr kamp.
Spillerlisten sendes inn i forkant av turneringen(15.03).
Spillere kan kun spille på et lag i turneringen. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner. Dette skal klareres med turneringsledelse skriftlig på forhånd. Unntak kan også gjøres ved spesielle situasjoner ift keepere og skader underveis i turneringen. Avklares med turneringsledelse/sekretariat før kampstart.

Samarbeidslag
Samarbeidslag som ikke har godkjent samarbeid i krets er ikke ønskelig, reff: bylag/kretslag/elitelag.  Men vi kan gi dispensasjon til lag fra små områder som sliter med å samle lag til turneringer. I hvert enkelt tilfelle må man søke, turneringsledelsen vil avgjøre om man får delta eller ikke.  

Særregel 
Jentespillere er unntatt denne regelen når prioritert lag er jentelag og lag 2 er guttelag

Påmeldingsavgift
1000,- pr lag

Turneringsjury
Turneringens jury består av tre medlemmer fra forskjellige klubber tilknyttet SFK.
Disse vil behandle eventuelle tvister:
Rune Johan Skodje Olsen (Blindheim IL)
Øyvind Karlsmoen (Spjelkavik IL)

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

Overårige spillere
Turneringene etterstreber rene årsklasser. I alle klassene gjelder de samme reglene som i de respektive fotballkretsene for bruk av overårige spillere. Alle spillere skal på forespørsel kunne legitimere sin alder og klubbtilhørighet overfor sekretariatet. Søknad om overårige spillere må søkes i forkant, maks 2 overårige spillere.

Spilletid
14 års klassen: 2 x 20 minutter kort pause/sidebytte. Sluttspill – 2 x 20 minutter.
16 og 19 års klassene: 2 x 25 minutter kort pause/sidebytte. Sluttspill – 2 x 25 minutter.

Innbytte
Turneringen tillater flyvende bytter. Spiller som byttes ut skal være helt ute av banen før spiller som byttes inn entrer banen!

Baller
4er ball 14 års klassen og 5er ball i 16 og 19 års klassen. Cupen stiller med ball fra Spjelkaviks utstyrsleverandør Hummel.

Draktlikhet
Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte vester. Vester fås lånt i sekretariatet

Fair play
Fair play hilsen før kamp. Fokus på fair play i spillet, medspillere, motspillere, ovenfor dommere og fra sidelinjen!

Avspark
Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark i første omgang. Bortelag tar avspark i andre omgang.

Poeng
Seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng.

Innledende spill
Plassering bestemmes etter følgende regler:
Poeng (3 for seier, 1 for uavgjort).

Målforskjell.
Flest scorede mål.
Poeng i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt.
Målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt
Loddtrekning

Sluttspill
Kampene i sluttspillet spilles også med 2×25 min. Ved uavgjort etter normal spilletid går kampen direkte til straffesparkkonkurranse. Jente/gutteklassen – straffespark, 5 til hvert lag, deretter 1 og 1.

Trukket lag
Dersom et lag trekker seg før gruppespillet starter vil alle lagets kamper bli satt til 0-3 dersom det ikke lykkes arrangøren å framskaffe et erstatningssalg. Et lag som trekker seg etter at spill i innledende serie er påbegynt, skal dette omgående meldes til sekretariatet. Dersom lag trekker seg etter at dette har spilt alle kamper i grunnspillet, vil resultatene bli tellende. Dersom trukket lag er kvalifisert til videre spill i turneringen, kan sekretariatet tilby det beste utslåtte laget i den aktuelle puljen plass i sluttspillet. Videre kan sekretariatet sette inn tapende lag i sluttspillet dersom seirende lag må trekke seg fra turneringen. Ved ujevnt antall lag i puljene, trekkes kampene mot det dårligst plasserte laget i puljen(e) med flest lag ut. Slik at lagene som skal sammenlignes har likt antall kamper.

Premiering
Sluttspill – alle klasser
1 plass kr 6000
2 plass kr 2500

Vær forbehold
Det tas vær forbehold. Ved mye nedbør kan gressbanene bli stengt og kamper flyttet eller utsatt.